O festiwalu

O festiwalu

Konsekwentnie od 17 lat Fundacja Avant Art realizuje strategię prezentacji muzyki i sztuki eksperymentalnej, poszukującej i awangardowej, zawsze w kontrze do popkultury i mainstreamu. Od 2017r. festiwal ma edycję w Warszawie, a od 2018r. również w Berlinie. Fundacja jest organizatorem wielu rezydencji artystycznych, aktywnie promuje polskich artystów i artystki za granicą, współpracuje z wieloma instytucjami i partnerami w zakresie realizacji projektów związanych z muzyką.

W 2021 roku fundacja po raz drugi pozyskała finansowanie z funduszy norweskich i EOG na realizację 2-letniego, międzynarodowego projektu In Between Norway and Poland / Culture, którego realizacja odbywa się we Wrocławiu, Lublinie, Warszawie, Krakowie i Oslo i zakończy we wrześniu tego roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://inbetween.avantart.pl/

Fundamentem dzałalności fundacji jest budowanie wieloletnich partnerstw z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem twórczym.