Miejsca

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca

Miejsca

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca

Klub SPATiF / Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

Pardon, To Tu / Wejście od, Aleja Armii Ludowej, Romana i Jana Podoskich 14, 00-637 Warszawa

Komuna Warszawa / Emilii Plater 31, 00-688 Warszawa

Pogłos / Burakowska 12, 01-066 Warszawa

Kino Iluzjon / Ludwika Narbutta 50A, 02-541 Warszawa

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Okólnik 2, 00-368 Warszawa

ARTE Fundacja Kultury i Edukacji, Białowieska 5a/10, 04-063 Warszawa

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59, 00-977 Warszawa

SAUNA, ul. Marszałkowska 115, wejście od ul. Przechodniej