Space For Culture

PLATFORMA

Platforma Space for Culture powstała z myślą o integracji i rozwoju artystów, NGO’s oraz publicznych instytucji kultury. Ma ona służyć tworzeniu projektów kulturalnych, poszerzaniu dostępności i grona odbiorców kultury oraz ciągłemu analizowaniu ich potrzeb i oczekiwań. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wsparcie aktywności artystów, kuratorów, animatorów i menedżerów kultury poprzez podniesienie ich kompetencji oraz wymianę doświadczeń oraz tworzenie nowych projektów, szczególnie tych o wymiarze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Priorytetem Platformy jest udzielenie szczególnego wsparcia artystom i niewielkim organizacjom w dostępie do wiedzy, funduszy i możliwości realizacji projektów.

Platforma Space for Culture to aktywność w obszarze kultury, na którą składają się:

  • Portal internetowy
  • Program Rezydencji Artystycznych
  • Działalność edukacyjno-badawcza
PROGRAM REZYDENCJI

Program Rezydencji Artystycznych realizowany przez Fundację Avant Art ma stanowić przestrzeń dla kultury, miejsce, w którym możliwa będzie organizacja spotkań, warsztatów i kursów, a w ich następstwie – koncertów, spektakli i wystaw. Uruchomienie rezydencji artystycznych – poprzez nawiązanie współpracy z partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi – ma wyzwolić w ich uczestnikach potrzebę wspólnego kreowania nowej rzeczywistości artystycznej, ale też wpłynąć na wyrównanie ich szans w samym procesie budowania i realizacji projektów.

Rezydencje artystyczne zakładać będą pobyt uczestników w danym miejscu przez około miesiąc, co umożliwi artystom poznanie nowego środowiska i siebie nawzajem oraz przygotowanie projektu, który następnie rozbudowywany będzie w ramach kolejnych rezydencji. Pojedyncza rezydencja nie zakłada zamknięcia projektu, a stanowić ma punkt wyjścia do dalszej nad nim pracy. Począwszy od 2015 roku Fundacja AVANT ART planuje nawiązać współpracę z sieciami rezydencji z całej Europy, co zaowocuje realizacją cyklu rezydencji, do których zaproszeni zostaną także partnerzy Fundacji, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem i infrastrukturą w tym zakresie.

Obecnie Fundacja pracuje nad pozyskaniem i zagospodarowaniem własnej przestrzeni warsztatowo – szkoleniowej (500-800 m2; w tym kilka miejsc do pracy: taneczna, muzyczna i teatralna), która stanowić będzie zarówno miejsce rezydencji artystycznych (znajdą się tu też pokoje gościnne dla ich uczestników), jak i biuro zespołu pracującego przy portal, głównie opiekunów I kuratorów. Ukończenie inwestycji i otwarcie nowej przestrzeni rezydencyjnej przewidziane jest na koniec 2015 roku.

PORTAL ONLINE

Jednym z kluczowych obszarów działań Platformy jest wielowymiarowy i wielofunkcyjny portal internetowy dedykowany artystom, kuratorom, menedżerom, producentom, a także organizacjom i instytucjom budżetującym kulturę w całej Europie. Jego głównym zadaniem jest komunikacja i edukacja w zakresie projektowania, budżetowania, produkcji i promocji przedsięwzięć artystycznych, przede wszystkim w wymiarze międzynarodowym.

W ramach portalu stworzona zostanie baza artystów, instytucji, baza grantów i projektów, sprofilowana pod kątem indywidualnych potrzeb użytkownika. Podstawowym założeniem jest aby Portal stał się wysoce profesjonalnym i precyzyjnym narzędziem informatyczno-komunikacyjnym, w którym użytkownicy współtworzą zasoby portalu, nie są zainteresowani jedynie konsumpcją dostępnych informacji i wiedzy, ale przede wszystkim kreatywnym funkcjonowaniem w ramach tej przestrzeni. System będzie zachęcał użytkowników do uzupełniania informacji o m.in. zrealizowanych w przeszłości projektach, przyznanych grantach, organizacjach i użytkownikach, z którymi współpracowali lub współpracują. Pozwoli to, z jednej strony, na budowanie zasobów systemu i gromadzenie wiedzy celem dopasowywania treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników, tworząc jedyny taki w Europie zintegrowany system połączeń oraz wyszukiwania i doboru informacji w sektorze kultury. Z drugiej strony, co jest kluczowe w przyjętej strategii funkcjonowania Portalu, użytkownicy, którzy będą generować sieci połączeń między sobą oraz innymi artystami i instytucjami, uzyskają wyraźne korzyści wynikające ze swoich aktywności. Podstawową z nich będzie szerszy dostęp do zasobów wiedzy Portalu.

Użytkownikiem Portalu Space for Culture może być tylko osoba, bądź instytucja związana profesjonalnie z kulturą i sztuką. Każdy z nich będzie miał dostęp do odpowiednio wyszczególnionych sekcji: Projekty, Granty, Organizacje i Edukacja. Użytkownicy będą udostępniać swoje zawodowe wizerunki, podejmować interakcje w sieci, wymieniać wiedzę i profesjonalne informacje oraz znajdować możliwości finansowania i realizowania swoich projektów.