NEWS

NAPISANY: 26 sierpnia 2016

9. edycja AAF – Japonia!

9. edycja Avant Art Festival (od 3 do 8 października 2016)– poprzez koncerty, performance, projekcje filmowe – stawia sobie za cel przybliżenie odbiorcom tych spośród współczesnych fenomenów artystycznych tego kraju, które wydają się nam być najciekawsze i jednocześnie najbardziej reprezentatywne. Od teatru tańca Butoh, poprzez występy uznanych na całym świecie przedstawicieli muzycznej sceny eksperymentalnej, po prezentacje muzyczne i wizualne najnowszych objawień kulturowych, pragniemy pokazać Japonię w nowym, świeżym ujęciu, odrzucając schemat i utarte ścieżki myśli.