NEWS

NAPISANY: 14 października 2014

Zapraszamy na debate!

Zapraszamy na debatę „Miedzy akademizmem a undergroundem”, która odbędzie się 18 października w Tajnych Kompletach (Przejście Garncarskie 2) o godzinie 13.00. Gośćmi debaty będą szwajcarscy i polscy kuratorzy, muzycy, promotorzy a wsród nich m.in Franz Treichler (Young Gods, Dj Salaud).

Jednym z założeń programowych Avant Art Festival jest przedstawianie różnorodnych i wywodzących się z rozmaitych tradycji zjawisk muzyki i kultury współczesnej oraz otwarcie na współpracę z najróżniejszymi środowiskami, wnoszącymi wkład w tworzenie nowych zjawisk kulturalnych.
W rozmowie położymy nacisk na to, co może łączyć muzykę akademicką i muzyczny underground, na możliwość oddziaływania i poszerzania grona odbiorców przez przełamanie barier środowiskowych, organizację i promocję wydarzeń o charakterze multidyscyplinarnym oraz edukacyjny wymiar takiej działalności.