MENTOS GULGENDO

KONCERT

*Mentos Gulgendo jest fikcyjnym filozofem oraz twórcą teorii o „nieszkodliwych lunatykach”. Według owej teorii wszechświat bezustannie konstruowany jest przez umysły reprezentantów kosmicznego ośrodka dla obłąkanych. Każdy z reprezentantów wykorzystuje najsubtelniejsze i najrzadsze fale elektromagnetyczne jako narzędzie, które pozwala im na misterne tkanie sieci niezmierzonego piękna, przenikającej wszelkie istniejące struktury. Sieć ta poszerza się nieprzerwanie, dokonując inwazji na solidnych korzeniach racjonalności i tym samym transformując zdefiniowaną, jednolitą i stabilną tożsamość w płynny, niezrównoważony i tłusty kocioł.