„Live from Tokyo” dir. Lewis Rapkin

  • movie
  • when: 05/10/2016 (Wednesday), at: 18:00
  • where: (Polski) Kino Nowe Horyzonty
  • tickets: (Polski) 12 pln

Nakręcony w konwencji wideoklipu dokument: środowisko muzyczne, jego uwarunkowania społeczne i anarchiczna różnorodność megalopolis zderzone z obrazem miasta funkcjonującym w wyobraźni Zachodu.

A video-styled documentary: music environment’s social determinants and the anarchic diversity of the Megalopolis collided with the image of the city as seen by the Western imagination.

(Polski) USA, 2010, 88 min.