ORGANIZATOR
MECENAS
SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WSPÓŁORGANIZATORZY
PARTNER STRATEGICZNY ESK 2016
PARTNERZY GŁÓWNI
MIĘDZYNARODOWA SIEĆ REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH
PATRONI MEDIALNI
PARTNERZY