DOMICILE Bena Millsa z udziałem Caroline Mirailles

  • performance
  • kiedy: 17/11/2016, 18/11/2016, 19/11/2016, 20/11/2016 (), godz: 15:00
  • gdzie: Kino Nowe Horyzonty
17-20.11.2016, godz. 15:00-22:00
20.11.2016, godz. 10.00-16.00 
Otwarcie: 17.11.2016, godz.12:00

DOMICILE to idea kraju, który jest domem lub miejscem, z którym czujemy szczególną więź. DOMICILE projekt, który poprzez artystyczną refleksję  nad motywem  domu i przejścia granicznego stara się stworzyć możliwość budowania kreatywnej więzi i dialogu między mieszkańcami Leeds, Lille i Wrocławia. Wszystko to poprzez wykorzystanie siły ludzkich mięśni, maszyny i sztuki. Performerka na stacjonarnym rowerze, podłączona do generatora prądu będzie pedałować, by zmniejszać dystans między miastami. Wytworzona w wyniku działania performerki energia elektryczna umożliwi połączenie internetowe między trzema miastami, w których wybrani  artyści będą prezentować swoją odpowiedź na Domicile.

Caroline Mirailles to artystka związana z miastem Lille. Jest muzyczką, performerką i niezależnym producentką. Pracuje we Francji, ale także poza jej granicami.

Ben Mills to artysta i performer związany z miastem Leeds. Pracuje jako niezależny twórca i producent. Artysta występuje zarówno solo jak i współpracuje z wieloma grupami. Jego zainteresowania obejmują: język,  zagadnienia dotyczące przewartościowania organizacji czasu pracy, męskości i prawdy.

koncepcja: Ben Mills wykonanie: Caroline Mirailles produkcja: L’Entorse, Lille przy wsparciu EU Creative Europe ProgrammeL’Entorse

Założone w 2006 roku, stowarzyszenie l’Entorse zajmuje się tworzeniem i badaniem związków między światem sztuki i sportu, a także budowaniem relacji między ich odbiorcami. L’ Entorse organizuje między innym biennale obejmujące obecnie cały region Nord-Pas-de-Calais, 40 różnych miast i 65 sportowych i kulturalnych instytucji. W czasie festiwalu odbywają się wystawy, widowiska, rezydencje i warsztaty dla społeczności lokalnych. Skupiając sportowców i artystów, angażując ich we wspólne działania l’Entorse kładzie szczególny nacisk na kwestie dotyczące środowiska i jakości życia. Przy wsparciu Europe Creative i wraz z partnerami: Vooruit (Gent, Be), East StreetArts (Leeds, Uk) l’Entorse  koordynuje jeden z projektów Unii Europejskiej EX[S]PORTS.

Instalacja / performance DOMICILE Bena Millsa z udziałem Caroline Mirailles (we współpracy z L’Entorse i Kinem Nowe Horyzonty)