Fundacja Avant Art

Pierwotnie Fundacja została założona w celu realizacji festiwalu Avant Art, jednak obecnie – głównie w kontekście dynamicznego rozwoju samej organizacji – wspiera nie tylko sam festiwal, ale przede wszystkim jest zorientowana na multidyscyplinarne działania związane ze sztukami performatywnymi.

Przez najbliższe kilka lat głównym celem w strategii rozwoju fundacji Avant Art jest kontynuacja zmian w charakterze oraz formie jej działań. Tak więc obecnie zarówno sama fundacja, jak i sposób myślenia o kulturze jaki sobą reprezentuje, obejmują tworzenie i rozwój przestrzeni dedykowanej całorocznym aktywnościom w dziedzinie sztuki, produkcji,  kuratorstwa oraz działań edukacyjno-społecznych, ściśle związanych z warsztatami i szkoleniami w ramach cyklicznych projektów.

Kolejnym istotnym elementem strategii rozwoju fundacji jest realizacja działań koprodukcyjnych. Dynamiczna transformacja oraz zmiany sposobu myślenia o działalności fundacji sprzyja realizacji licznych wydarzeń artystycznych w ścisłej współpracy z wieloma artystami oraz instytucjami. W założeniu fundacja Avant Art ma umożliwiać nawiązywanie kontaktów oraz tworzenie interdyscyplinarnych projektów, między innymi poprzez stanie się bazą dla nowoczesnych przedsięwzięć artystycznych. Artyści są i wciąż będę zapraszani do prezentowania swoich poprzednich projektów, jednakowoż kreowanie nowych prac, rozumianych jako kontynuacja bądź kombinacje, jest niezmiernie ważne (np. działalność związana z promowaniem artysty, którego prace będą prezentowane w kontekście różnych programów).

Bardzo istotnym elementem strategii rozwoju fundacji jest coraz częstsze inicjowanie działań edukacyjno-społecznych takich jak m.in. edukacja kulturalna oraz partycypacja społeczna, co możliwe będzie nie tylko dzięki działaniom samej fundacji, ale przede wszystkim dzięki współpracy z artystami, kuratorami, menedżerami kultury oraz, w szerszym kontekście, instytucjami oraz organizacjami związanymi z kulturą.

Dzięki swoim działaniom fundacja Avant Art zamierza stać się “żywym organizmem artystycznym”. Program działań fundacji będzie zarówno rezultatem stałej współpracy partnerskiej pomiędzy artystami, kuratorami oraz menedżerami z całej Europy, jak i samej pracy nad projektami będącymi częścią działalności fundacji.

Wszystkie zaplanowane działania, system budżetowania oraz strategia promocji umożliwią Fundacji funkcjonowanie jako nowoczesna instytucja kultury, która jest w pełni autonomiczna i niezależna.