< O festiwalu

Organizator

Organizatorem festiwalu jest fundacja Avant Art.

Fundacja Avant Art
PRZESTRZEŃ – KULTURA

Fundacja w swoim założeniu stworzona i wymyślona została do prowadzenia projektu Avant Art Festival, obecnie jednak w kontekście  dynamiki i rozwoju wspiera nie tylko festiwal, ale kreuje też inne działania interdyscyplinarne związane ze sztuką performatywną. Cały czas obowiązuje nas artystyczna postawa „in between”.
Podstawowym celem strategii  fundacji Avant Art w ciągu najbliższych kilku lat jest kontynuacja zmiany charakteru i formy działań realizowanych w jej obrębie. Tak więc obecnie projekt fundacji i nasza strategia myślenia o Kulturze obejmuje stworzenie i kreacje przestrzeni przeznaczonej na całoroczną aktywność artystyczną, kuratorską, edukacyjną oraz społeczną związaną z prowadzeniem warsztatów i szkoleń w ramach projektów cyklicznych oraz samych projektów cyklicznych. Bardzo istotne w strategii fundacji jest także prowadzenie oraz realizacja działań koprodukcyjnych.

Te dynamiczne zmiany i przekształcenia w myśleniu o fundacji mają służyć także realizacji wielu wydarzeń artystycznych we współpracy z różnymi artystami czy organizacjami. Przykładem są tegoroczne (2012r.) realizacje Avant Art:
RePLAY – Rozbudowa Instalacji Recyklingowej ReFUN, projekt zrealizowany w Warszawie  czy przestrzeń galeryjno – warsztatową Pop Up 203, prowadzona we Wrocławiu przez Gabukow/Gabrielę Kowalską i Alicje Wacowską. Według naszej koncepcji fundacja Avant Art ma stać się wyzwolicielem kontaktów oraz interdyscyplinarnych działań, a przez to także bazą nowatorskich przedsięwzięć artystycznych. Artyści zaproszeni są i będą, by w jej ramach prezentować swoje dotychczasowe projekty, ale bardzo istotne są też nowe kreacje rozumiane jako „kontynuacje”  i „łączenia”, czyli aktywności związane z pracą artystów, których będziemy prezentować w ramach różnych programów. Ponadto ważną intencją fundacji Avant Art jest coraz częściej rola inicjująca działania edukacyjne i społeczne, takie jak edukacja kulturalna oraz aktywizacja społeczności lokalnych, co możliwe będzie nie tylko w ramach festiwalu Avant Art, ale przede wszystkim we współpracy z artystami, kuratorami  oraz innymi instytucjami czy organizacjami związanymi z Kulturą.

Dzięki swoim działaniom  fundacja Avant Art ma się stać się „artystycznym żywym organizmem”.  Program aktywności fundacji ma być wynikiem stałych kontaktów partnerskich między artystami, managerami i kuratorami z całej Europy, a także rezultatem całorocznej pracy nad projektami realizowanymi w ramach funkcjonowania fundacji. Ma się stać „miejscem” łączenia w ramach koprodukcji działań o zasięgu nie tylko lokalnym czy krajowym, ale przede wszystkim międzynarodowym. Planowane realizacje, system budżetowania oraz strategia promocji umożliwiać będzie funkcjonowanie fundacji jako nowoczesnej instytucji kultury, zachowującej w pełni autonomię i niezależność.